is everything

IE ADVISOR

ให้บริการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อยกระดับการธุรกิจสู่การแข่งขันในระดับโลก

เริ่มต้นกับเรา ฟรี!

หากอยากเริ่มต้นในการพัฒนาธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยการผลิตเร็วขึ้น ดีขึ้น ถูกลง หรือต้องการพัฒนาระบบในการช่วยทำงานได้ดีขึ้น หรือแม้กระทั่งการปรับปรุงกระบวนการผลิต การลดของเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สามารถปรึกษาเราได้ฟรี

Web Application

ออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับองค์กร

  • ระบบจัดการหน้าร้าน (Point of Sale: POS)
  • ระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: WMS)
  • ระบบบริหารงานด้านระบบขนส่ง (Transport Management System: LMS)

Web Development

  • รับพัฒนาเว็บไซต์บริษัท
  • รับพัฒนาเว็บไซต์ส่วนบุคคล
  • รับพัฒนาเว็บไซต์องค์กร/หน่วยงาน

IoT Solution

  • พัฒนาอุปกรณ์ทางด้าน IoT
  • ให้บริการแพลตฟอร์มด้าน IoT

Automation System

  • รับพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ
  • รับติดตั้งเซนเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ

Energy Monitoring

จำหน่ายอุปกรณ์วัดการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบออนไลน์

IE ADVISOR

Website, Web Application, Energy Monitoring, Internet of Things